Avís Legal

Avís legal
L’Ajuntament de Polinyà manté aquest portal web amb l’objectiu de facilitar l’accés a informació municipal i no municipal actualitzada i exacta. Tractarem de corregir els errors que se’ns assenyali amb la màxima celeritat possible. No obstant l’Ajuntament no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

En conformitat a l’establert al Reglament (UE) 2016/679 del parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (Protecció de Dades de Caràcter Personal) s’informa del següent: 

Titularitat de la pàgina web
– Domini: http://eixlogistic.cat
– Titular: Ajuntament de Polinyà
– Adreça: Plaça de la Vila,1 0- 008213 Polinyà
– Telèfon: 93.713.02.64
– C.I.F.: P-0816600-A
– Dades registrals: Registre d’ens locals de la Generalitat de Catalunya

Protecció de dades personals

Sense prejudici del previst en cadascun dels formularis de la pàgina web, quan l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament a l’Ajuntament de Polinyà al tractament automatitzat de les mateixes per a les finalitats indicades en els formularis.
L’Ajuntament de Polinyà, incorporarà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer de la seva titularitat degudament comunicat a l’Agència de Protecció de Dades. L’Ajuntament de Polinyà no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l’usuari. L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació u oposició, comunicant-ho per escrit a l’adreça postal o a la de correu electrònic de l’Ajuntament.

Condicions d’Accés
L’Ajuntament de Polinyà es reserva el dret a interrompre l’accés el seu lloc web en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Si la interrupció tingués caràcter definitiu, es comunicarà tal circumstància als USUARIS, que podran patir la pèrdua, en el seu cas, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis.

L’Ajuntament de Polinyà en cap cas es responsabilitza de les conseqüències d’eventuals interrupcions, ja que no garanteix la fiabilitat, disponibilitat, ni continuïtat del seu lloc web.

L’usuari pot accedir de forma gratuïta i lliure al lloc web, llevat pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel Proveïdor d’Accés a Internet (ISP), contractada pel seu compte.

L’usuari es compromet a utilitzar el web de manera correcta i d’acord amb la llei. S’obliga a abstendre’s de la utilització il·lícita del material exposat al web.

L’usuari respondrà dels danys i prejudicis de tota naturalesa que l’Ajuntament de Polinyà pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les que queda sotmès per les condicions generals.

L’Ajuntament de Polinyà no es fa càrrec del mal ús del web i d’irregularitats en els ordinadors dels usuaris. Així mateix l’Ajuntament de Polinyà no es fa responsable en cap cas de continguts, informacions o imatges que no depenguin de la pàgina web, ni estiguin gestionats per l’ajuntament.

L’Ajuntament de Polinyà rebutja qualsevol responsabilitat sobre els continguts dels enllaços publicats a la seva pàgina web o les dades personals que es puguin recollir a les mateixes.

Ús del lloc web.
L’usuari accepta que l’ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.

L’usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que l’ajuntament de Polinyà posa a la seva disposició per a desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i, en general, a fer-ne un ús conforme a les presents condicions generals.

L’usuari que no pari atenció a aquests missatges d’avís es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin patir els seus propis equips informàtics perquè aquest hagi usat de forma indeguda o negligent aquest lloc web. L’Ajuntament de Polinyà no n’és responsable.

L’usuari no farà ús del lloc web amb finalitats lesives als béns de l’ajuntament o de qualsevol altra forma de manera que sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de l’ajuntament o de tercers, en el seu cas.

Referències i enllaços a webs d’altres organitzacions
En aplicació del que disposa la legislació vigent, en concret, del Reglament (EU) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, l’ajuntament treballa perquè les informacions, els continguts i els serveis oferts o difosos en el seu lloc web acompleixin de manera suficient la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat d’aquesta informació, continguts i serveis. A aquest efecte, cal tenir en compte la data d’actualització que s’indiqui respecte de cadascun dels continguts.

Algunes pàgines d’aquesta web contenen referències o enllaços a webs d’altres organitzacions. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina web de destí. L’Ajuntament de Polinyà no es responsabilitza ni de l’exactitud ni de l’actualització d’aquestes webs externes

Advertiment sobre la utilització de galetes (cookies)

Una galeta és un petit arxiu de dades que alguns llocs web escriuen en la seva unitat de disc quan es visita. Un arxiu galeta pot contenir informació com la identificació d’usuari i el lloc web ho utilitza per a rastrejar les pàgines que vostè a visitat. L’única informació personal que una cookie pot contenir, és la informació que vostè mateix li proporciona.
Una cookie no pot llegir dades de la seva unitat de disc, ni pot ser executada com un codi ni contenir virus.

Advertim que aquesta pàgina pot utilitzar galetes. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació.